Öğrenci Konseyi

Konsey Başkanı :  
Tıp Fakültesi Temsilcisi :  
Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi :  
Hemşirelik Bölümü Temsilcisi :  
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Temsilcisi :  
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Temsilcisi :