Moleküler Tıp Anabilim Dalı / Akademik Kadro

Prof. Dr. E. İlker SAYGILI

Prof. Dr. Ayşen BAYRAM

Dr. Öğr. Üyesi Elif PALA

Dr. Öğr. Üyesi Necla BENLİER