Moleküler Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. E. İlker SAYGILI
Prof. Dr. E. İlker SAYGILI

Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı

Özgeçmiş

Programın Amacı

Moleküler Tıp, Tıbbi Biyoloji, Biyokimya ve Mikrobiyoloji gibi ilgili alanlardaki gelişmelerden yararlanılarak hastalık tanı ve tedavisine yönelik etki mekanizmalarını aydınlatmak üzere planlanmış araştırmalara temel oluşturan multidisipliner bir bilim alanıdır.

Bu program, gelişen teknolojinin de yardımıyla, farklı protein yapı ve fonksiyonları, gen dizilimleri, enzimatik inhibisyon mekanizmaları ile hastalıkların moleküler mekanizmalarının ve tedaviye yönelik yeni hipotezlerin kurulmasına yardımcı olmak üzere kurgulanmıştır. Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; yukarıda ifade edilen bilgilerin ışığı altında bu alanda, genç ve nitelikli araştırıcı ve akademisyenler kazandırmaktır.

Programa Kimler Başvurabilir

Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi Veterinerlik Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik  Tıbbi Biyolojik Bilimler
Biyomühendislik Biyoteknoloji
Genetik ve Biyomühendislik Kimya ve Proses Mühendisliği Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Biyomedikal Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Biyosistem Mühendisliği
Kimya Mühendisliği Gıda Mühendisliği
Polimer Mühendisliği Biyoloji Mühendisliği
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Beslenme ve Diyetetik Hemşirelik
Fen Fakültesi Biyokimya/Biyoloji/Kimya Bölümleri, Kimya/Biyoloji Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinden her hangi birinden lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında, üniversitelerde (Tıbbi Biyoloji, Genetik, Biyokimya, Kimya, Hematoloji, İmmünoloji, Klinik Biyokimya, Toksikoloji, Mikrobiyoloji vb.) alanlarda, tıbbi cihaz ve malzeme üreten, satan ve satış sonrası destek veren biyomedikal şirketlerinde, ilaç firmalarının araştırma ve geliştirme merkezlerinde, TEKNOKENT’lerde ve teknoloji transfer ofislerinde çalışabilecekleri gibi, Tıbbi Biyoloji ve Biyokimya ile Moleküler Tıp Doktora Programlarına başvurarak akademik alanda kariyerlerine devam edebileceklerdir.