İş İmkanları

SANKO ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ve SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RESMİ GAZATE İLAN TABLOSU

İlan Tarihi: 26.01.2018

SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvuracakları  bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3 formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile  İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze  başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 7 takım yayın dosyalarını veya 7 adet flash bellek veya 7 adet CD eklemeleri gerekmektedir.

- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 takım yayın dosyalarını veya 5 adet flash bellek veya 5 adet CD eklemeleri gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayın listelerini kapsayan 5 takım yayın dosyalarını veya 5 adet flash bellek veya 5 adet CD eklemeleri gerekmektedir.

- Genel Bilgiler

- Başvurular şahsen veya posta yolu ile kabul edilecektir.
- Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
- Posta ve kargo şirketi kullanılarak yapılacak gönderilerde meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
- İlan Yürürlük Süresi: Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün

T. C. SANKO Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü
İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulv. No: 36 27090 Şehitkamil / Gaziantep
Bilgi için: 0 (342) 211 65 32 Faks: 0 (342) 211 65 05 insankaynaklari@sanko.edu.tr

T.C.
SANKO ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI SAYI KADRO ŞARTLAR
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji 1 Profesör ya da Doçent  
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji 1 Yardımcı Doçent  
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya 1 Doçent  
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi 2 Profesör ya da Doçent

 

Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi 1 Profesör ya da Doçent  
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi 1 Profesör ya da Doçent  
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları 2 Profesör ya da Doçent  
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 Profesör ya da Doçent  
Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 1 Profesör ya da Doçent  
Tıp Fakültesi 1 Yardımcı Doçent  
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji 1 Profesör ya da Doçent  
Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahisi 1 Profesör ya da Doçent  
Tıp Fakültesi Üroloji 1 Profesör ya da Doçent  
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 Profesör ya da Doçent  
Tıp Fakültesi 2 Yardımcı Doçent  
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 1 Profesör ya da Doçent  
Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1 Profesör ya da Doçent  
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 1 Profesör  
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 1 Profesör ya da Doçent Endokrinoloji Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi 1 Yardımcı Doçent
Tıp Fakültesi 1 Doçent ya da Yardımcı Doçent Genel Dahiliye Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi 1 Profesör ya da Doçent Medikal Onkoloji Uzmanı omak.
Tıp Fakültesi 1 Yardımcı Doçent
Tıp Fakültesi 1 Profesör ya da Doçent Romatoloji Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Kardiyoloji 1 Profesör ya da Doçent  
Tıp Fakültesi 1 Yardımcı Doçent  
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1 Profesör ya da Doçent  
Tıp Fakültesi 1 Yardımcı Doçent  
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği 2 Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent Hemşirelik lisans mezunu olmak. İç Hastalıkları Hemşireliğinde yüksek lisans ve İç Hastalıkları Hemşireliğinde doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları 2 Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 2 Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği 2 Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 1 Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme 1 Yardımcı Doçent Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.