İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Sayfamıza Hoşgeldiniz !

SANKO Üniversitesi İnsan Kaynakları Politikası, nitelikli iş gücünün tercih ettiği, yeniliklere ve gelişime açık, dünyayla barışık  mutlu çalışanların olduğu  çalışma ortamında, birimlere ve kişilere maksimum desteği sağlamayı amaçlamıştır.

Bu kapsamda İnsan Kaynakları hedeflerimiz,

‘Doğru işe doğru insan’  politikası ile üniversitemiz vizyon ve misyonuna hizmet edebilecek ve hedeflerine ulaştıracak yönde çalışan ihtiyacını tespit etmek, yerleştirmek ve geliştirmek,
Çalışanlarımızın memnuniyetini ve kuruma bağlılığını arttırmak,
Çalışanlarımızın motivasyonu ve veriminin yüksek olmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek
Aidiyet duygusunun devamlılığına katkıda bulunmaktır.

SANKO Üniversitesi ailesinin tüm üyeleri, katılımları ile üniversitemizin değerinin artmasına katkı sağlarlar.