İdari Birimler

Asiye DOĞANYILMAZ

Fakülte Sekreteri Vekili
Tel: 0342 211 65 00 - 6576
E-posta: adoganyilmazsanko.edu.tr


Büşra Türkan SAKINÇ

Dekanlık Asistanı
Tel: 0342 211 65 83
Fax: 0342 211 65 81  
E-posta: bsakincsanko.edu.tr


Bekir ÇİFTÇİ

Bölüm Sekreteri (Memur)
Tel: 0342 211 65 00 - 1555
E-posta: bciftcisanko.edu.tr


Esra TABUK
Bölüm Sekreteri (Memur)
Tel: 0342 211 65 00 - 1578
E-posta: etabuksanko.edu.tr