İdari Birimler

Aylin DEMİRCİOĞLU
Dekanlık Asistanı
Tel: 0342 211 65 83
Fax: 0342 211 65 81  
E-posta: ademircioglusanko.edu.tr

Asiye DOĞANYILMAZ
Fakülte Sekreterliği İdari Personeli
Tel: 0342 211 65 00 - 1554
E-posta: adoganyilmazsanko.edu.tr