İdari Birimler


Asiye DOĞANYILMAZ
Fakülte Sekreteri Vekili
Tel: 0342 211 65 00 - 1554
E-posta: adoganyilmazsanko.edu.tr

Aylin DEMİRCİOĞLU

Dekanlık Asistanı
Tel: 0342 211 65 83
Fax: 0342 211 65 81  
E-posta: ademircioglusanko.edu.tr

Bekir ÇİFTÇİ

Bölüm Sekreteri (Memur)
Tel: 0342 211 65 00 - 1555
E-posta: bciftcisanko.edu.tr

Esra TABUK
Bölüm Sekreteri (Memur)
Tel: 0342 211 65 00 - 1578
E-posta: etabuksanko.edu.tr