İdari Birimler

Fakülte İdari Büro


Reyhan SEVİM
Dekanlık Asistanı
Tel : 0342 211 65 69
Fax: 0342 211 65 66
E-posta: rsevimsanko.edu.tr
 
Derya KELSOY
Dekanlık Asistanı
Tel : 0342 211 65 65
Fax: 0342 211 65 66
E-posta: dkelsoysanko.edu.tr
 
Esra KILIÇPARLAR
Dekanlık İdari Personeli
Tel : 0342 211 65 67
Fax: 0342 211 65 66
E-posta: ebabaoglu@sanko.edu.tr

Ebru ESER
Dekanlık İdari Personeli
Tel : 0342 211 65 65
Fax: 0342 211 65 66
E-posta: 
eeser@sanko.edu.tr