Hemşirelik Anabilim Dalı / Akademik Kadro

Prof. Dr. Arzu TUNA

Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi. Betül AKTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Müyesser ERDEM

Dr. Öğr. Üyesi Sibel POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Meryem KILIÇ