Hemşirelik Anabilim Dalı / Akademik Kadro

Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU

Prof. Dr. Arzu TUNA

Doç. Dr. Medet KORKMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Müyesser ERDEM

Dr. Öğr. Üyesi. Betül AKTAŞ