Genel Sekreterlik

Üniversitemizde Genel Sekreteliğe bağlı birimler;

---Fakülte Sekreterleri

---Arşiv ve Yazı İşleri

---Basın ve Halkla İlişkiler

---Bilgi İşlem

---İnsan Kaynakları

---Kütüphane Müdürlüğü

---Öğrenci İşleri

---Satın Alma

---Sosyal ve Kurumsal Hizmetler

---Mali İşler