Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nevin ERGUN

Başkan

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Tel: 0342 211 6500
E-posta: nergunsanko.edu.tr