Fen Bilimleri Enstitüsü

Enstitümüz, üniversite çatısı altında bilimsel ilerlemenin itici gücünün lisansüstü eğitim olduğunun bilincinde olarak; bilimsel düşünceyi yaşamı boyunca rehber edinen, yaşam boyu öğrenme isteğine sahip, özgür düşünen ve tartışan, araştıran, sorgulayan, olaylara farklı bakış açıları ile bakabilme, farklı kaynaklardan gelen verileri entegre edebilme ve  sorun çözebilme yeteneklerine sahip, yaşamının her alanında etik değerlerden ödün vermeyen, bilgi, beceri ve ürettiği bilimsel verileri insanlığın yararına kullanan bilim insanlarını yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Amacımız, Fen Bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, yeni ufuklar açan, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir enstitü olmaktır.

Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı, SANKO Üniversitesi’nin en yeni lisansüstü programı ve Türkiye’de bir ilk olarak 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde eğitime başlayacaktır.

 
Prof. Dr. Ayşen BAYRAM

Müdür V.


Tel: 0342 211 65 41
E-posta: abayramsanko.edu.tr

 
Doç. Dr. Zafer ÇETİN

Müdür Yardımcısı


Tel: 0342 211 65 56
E-posta: zcetinsanko.edu.tr

 
Duygu ALANGİL

Enstitü Sekreteri V.


Tel: 0342 211 65 26
E-posta: dalangilsanko.edu.tr