Fakülte Kurulu

Prof.Dr. Salih Murat AKKIN Başkan – Dekan, Anatomi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Göktürk MARALCAN Bölüm Başkanı – Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Münife NEYAL Bölüm Başkanı – Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Lütfi ÇAKAR  Bölüm Başkanı – Temel Tıp Bilimleri Bölümü ve Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşen BAYRAM Profesör Temesilcisi – Dekan Yardımcısı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şahin Abdullah SIRMALI Profesör Temsilcisi – Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Eyup İlker SAYGILI Profesör Temsilcisi – Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ Doçent Temsilcisi – İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Zafer ÇETİN  Doçent Temsilcisi – Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Şükran Esra Özkaplan Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi – Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi