Akademik Kadro
Türkan PASİNLİOĞLU
Prof. Dr.
Arzu TUNA
Prof. Dr.
Betül AKTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi
Feragat UYĞUR
Dr. Öğr. Üyesi
Meryem KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi
Hemşirelik Anabilim Dalı
Sibel POLAT
Dr. Öğr. Üyesi
Emine BAŞ
Öğr. Gör.
Zeynep DOĞAN
Öğr. Gör.