Akademik Kadro
Arzu DAŞKAPAN
Prof. Dr.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Nevin ERGUN
Prof. Dr.
Aydın BÜDEYRİ
Dr. Öğr. Üyesi
Gökhan Bülent SEVER
Dr. Öğr. Üyesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Türkan TURGAY
Dr. Öğr. Üyesi
Halil İbrahim ERGEN
Öğr. Gör.
Hatice ADIGÜZEL
Öğr. Gör.
Zekiye İpek KATIRCI KIRMACI
Öğr. Gör.