Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU Dekan Vekili
Prof. Dr. Nevin ERGUN Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Arzu TUNA Profesör Temsilcisi
Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ Doçent Temsilcisi
Doç. Dr. Zafer ÇETİN Doçent Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi  Müyesser ERDEM Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi