Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Salih Murat AKKIN Dekan (Anatomi Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Güner DAĞLI Profesör Temsilcisi (Rektör, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ve
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Başkanı)
Prof. Dr. Ayşen BAYRAM Profesör Temsilcisi (Dekan Yardımcısı, Tıbbi Mikrobiyoloji AD Başkanı)
Prof. Dr. Lütfi ÇAKAR Profesör Temsilcisi (Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Zafer ÇETİN Doçent Temsilcisi (Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ Doçent Temsilcisi (İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Nevhiz GÜNDOĞDU Yardımcı Doçent Temsilcisi (Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı)