Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Salih Murat AKKIN Dekan (Anatomi Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Ayşen BAYRAM Profesör Temsilcisi (Dekan Yardımcısı, Tıbbi Mikrobiyoloji AD Başkanı)
Prof. Dr. Lütfi ÇAKAR Profesör Temsilcisi (Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Kemal BAKIR Profesör Temsilcisi (Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Zafer ÇETİN Doçent Temsilcisi (Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ Doçent Temsilcisi (İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Nevhiz GÜNDOĞDU Yardımcı Doçent Temsilcisi (Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı)