Fakülte Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Salih Murat AKKIN Başkan - Dekan, Anatomi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşen BAYRAM   Profesör Temsilcisi - Dekan Yardımcısı Tıbbi Mikrobiyoloji AD Başkanı
Prof. Dr. Lütfi ÇAKAR  Profesör Temesilcisi - Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Kemal BAKIR Profesör Temsilcisi - Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Zafer ÇETİN  Doçent Temsilcisi - Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ Doçent Temsilcisi - İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Şükran Esra Özkaplan Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi - Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Nevhiz GÜNDOĞDU Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi