Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Salih Murat AKKIN (Başkan - Dekan, Anatomi Anabilim Dalı Başkanı) 

Prof. Dr. Güner DAĞLI (Bölüm Başkanı - Rektör Yardımcısı, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Zarema KARBEN (Bölüm Başkanı - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ayşen BAYRAM (Profesör Temsilcisi - Dekan Yardımcısı, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Lütfi ÇAKAR (Bölüm Başkanı - Temel Tıp Bilimleri Bölümü ve Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Şahin Abdullah SIRMALI - Profesör Temsilcisi - Histoloji ve Embr. Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Eyüp İlker SAYGILI (Profesör Temsilcisi - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Zafer ÇETİN (Doçent Temsilcisi - Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ (Doçent Temsilcisi - İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR (Yardımcı Doçent Temsilcisi - Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)