Fakülte Kurulu

Prof.Dr. Salih Murat AKKIN Başkan - Dekan, Anatomi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Göktürk MARALCAN Bölüm Başkanı - Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Münife NEYAL Bölüm Başkanı - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Lütfi ÇAKAR  Bölüm Başkanı - Temel Tıp Bilimleri Bölümü ve Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşen BAYRAM Profesör Temesilcisi - Dekan Yardımcısı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şahin Abdullah SIRMALI Profesör Temsilcisi - Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Eyup İlker SAYGILI Profesör Temsilcisi - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ Doçent Temsilcisi - İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Pelin Ş. ÖZYOL  Doçent Temsilcisi - Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Dr. Öğr. Üyesi Şükran Esra Özkaplan Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi - Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi