Fakülte Kurulu

 
Prof. Dr. Salih Murat AKKIN
Başkan -  Dekan, Anatomi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Göktürk MARALCAN
Bölüm Başkanı – Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Münife NEYAL
Bölüm Başkanı –Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Lütfi ÇAKAR
Bölüm Başkanı -  Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşen BAYRAM
Profesör Temsilcisi - Dekan Yardımcısı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şahin Abdullah SIRMALI 
Profesör Temsilcisi - Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Eyüp İlker SAYGILI
Profesör Temsilcisi - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Zafer ÇETİN
Doçent Temsilcisi - Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ
Doçent Temsilcisi - İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAKIR
Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi - Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi