Enstitü Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ayşen BAYRAM
Prof. Dr. Ayşen BAYRAM

Enstitü Müdürü, Dekan Yardımcısı, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Müyesser ERDEM
Dr. Öğr. Üyesi Müyesser ERDEM

Enstitü Müdür Yardımcısı, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

Özgeçmiş

Prof. Dr. E. İlker SAYGILI
Prof. Dr. E. İlker SAYGILI

Moleküler Tıp Anabilim Dalı ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı

Özgeçmiş

Doç. Dr. Zafer ÇETİN
Doç. Dr. Zafer ÇETİN

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Necla BENLİER
Dr. Öğr. Üyesi Necla BENLİER

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı

Özgeçmiş