Enstitü Müdürünün Mesajı

Enstitümüz 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun ek 154. Maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12.06.2013 tarihinde Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma ve uygulamaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuştur

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde “Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı”, "Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans Programı", "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı" ve "Biyoistatistik Doktora" programlarında lisansüstü eğitim-öğretim yapılmaktadır.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak sağlık alanında hedefimiz, bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder öğrenciler yetiştirmek, yaşam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol almak, stratejik hedeflerine ulaşmak üzere üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir üniversite olmaktır.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak sürekli gelişen ve yenilenen bir enstitü olmak için çalışmaya devam ederek bu doğrultuda çağımızın ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebileceğini düşündüğümüz yeni programlar açmak, mevcut programımızı geliştirmek ve böylece öğrenci sayımızı sürekli artırma gayretinde olacağız

Çalışmalarımızda emeği geçen ve özveriyle katkıda bulunan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ayşen BAYRAM
Enstitü Müdürü