Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Ayşen BAYRAM
Prof. Dr. Ayşen BAYRAM

Enstitü Müdürü, Dekan Yardımcısı, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Müyesser ERDEM
Dr. Öğr. Üyesi Müyesser ERDEM

Enstitü Müdür Yardımcısı, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

Özgeçmiş

Prof. Dr. Arzu TUNA
Prof. Dr. Arzu TUNA

Hemşirelik Anabilim Dalı ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

Özgeçmiş

Prof. Dr. E. İlker SAYGILI
Prof. Dr. E. İlker SAYGILI

Moleküler Tıp Anabilim Dalı ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı

Özgeçmiş