Üniversitemize muhtelif anabilim dallarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili yönetmelik kapsamında Öğretim Üyesi alınacaktır.

1/24/2019

 

SANKO ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK İLAN TABLOSU
İlan Tarihi:  24.01.2019
SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.
Adayların, başvuracakları  bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3 formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile  İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze  başvurmaları gerekmektedir. 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. 
 
 Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;
Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya  İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 7 takım yayın dosyalarını veya 7 adet flash bellek veya 7 adet CD eklemeleri gerekmektedir.
Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;
Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya  İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 takım yayın dosyalarını veya 5 adet flash bellek veya 5 adet CD eklemeleri gerekmektedir.
Dr.Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar;
Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak,bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayın listelerini kapsayan 5 takım yayın dosyalarını veya 5 adet flash bellek veya 5 adet CD eklemeleri gerekmektedir.
Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adaylar;
İletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi, resimli özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ,onaylı lisans ve yüksek lisans transkriptleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösteren yabancı dil sınav sonuç belgesi, ALES'ten en az 70 puan aldığını gösteren sonuç belgesi, nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik terhis belşgesi ve ya tecil belgesi.
Yabancı Diiler Bölümü Öğretim Görevlisi Kadrosu için Sınav Takvimi
Ön Değeerlendirme Tarihi: 11.02.2019 Sözlü Giriş Sınavı Tarihi: 13.02.2019 Saat: 09:00 Sınav Giriş Yeri: SANKO Üniversitesi 2.Kat 204 Nolu Derslik Sonuç Açıklama Tarihi:15.02.2019
Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi kadrolarına müracat edecek adaylar; 
İletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi, resimli özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri onaylı lisans ve yüksek lisans transkriptleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösteren yabancı dil sınav sonuç belgesi, ALES'ten en az 70 puan aldığını gösteren sonuç belgesi,  nüfus cüzdanı sureti,erkek adaylar için askerlik terhis belşgesi ve ya tecil belgesi.doktora öğrenci belgesi
Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Kadrosu için Sınav Takvimi
Ön Değerlendirme Tarihi: 11.02.2019

Sözlü Giriş Sınavı Tarihi: 13.02.2019 Saat:09:00

Sınav Giriş Yeri: SANKO Üniversitesi 1.Kat 119 Nolu Derslik  Sonuç Açıklama Tarihi: 15.02.2019
Genel Bilgiler
Başvurular şahsen veya posta yolu ile kabul edilecektir.
Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
Posta ve kargo şirketi kullanılarak yapılacak gönderilerde meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 İlan Yürürlük Süresi: Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün
 T. C. SANKO Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü
 İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulv. No: 36 27090 Şehitkamil / Gaziantep
 Bilgi için: 0 (342) 211 65 32 Faks: 0 (342) 211 65 05 insankaynaklari@sanko.edu.tr
FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI/BİRİM KADRO SAYI ŞARTLAR
 Rektörlük Ortak Dersler Bölümü  Yabancı Diller  Öğretim Görevlisi   İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (İngilizce)veya İngiliz Dili Eğitimi lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
 Rektörlük  Ortak Dersler Bölümü  Türk Dili Öğretim Görevlisi 1 Türkçe Öğretmenliği Lisans mezunu olup,ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak, en az konusunda bir doktora programına devam ediyor olmak
 Tıp Fakültesi  Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör veya Doçent veya Dr. Öğr. Üyesi 1  
 Tıp Fakültesi  Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör veya Doçent 1  
 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri  Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Profesör veya Doçent veya Dr. Öğr. Üyesi   
 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri  Kalp Damar Cerrahisi Profesör 1  
 Tıp Fakültesi  Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1  
 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör veya Doçent veya Dr. Öğr. Üyesi  
 Tıp Fakültesi  Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar  Profesör veya Doçent 1  
 Tıp Fakültesi  Dahili Tıp Bilimleri  Dr. Öğr. Üyesi  
 Tıp Fakültesi  Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör veya Doçent  1  
 Tıp Fakültesi  Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör  1 Nefroloji  yandal uzmanı olmak
 Tıp Fakültesi  Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı  Profesör veya Doçent veya Dr. Öğr. Üyesi 1  
 Tıp Fakültesi  Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Profesör veya Doçent veya Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi mezunu ve Tıpta uzmanlık eğitimi almış olmak
 Tıp Fakültesi  Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik Profesör Sağlık Enformasyon Sistemleri ve Sağlık İstatistiği konusunda çalışmalar yapmış olmak
 Sağlık Bilimleri Fakültesi  Beslenme ve Diyetetik Beslenme/Diyetetik Profesör veya Doçent veya Dr. Öğr. Üyesi  1 Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. İlgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Profesör 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon anabilim dalında yüksek lisans ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon anabilim dalında doktora yapmış olmak.
 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak
 Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Profesör veya Doçent veya Dr. Öğr. Üyesi 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
 Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  Profesör veya Doçent veya Dr. Öğr. Üyesi 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.