Erasmus Başvurusu Sonuçları Açıklandı

12/25/2018

13.11.2018 tarihinde websitesi, panolar ve SMS aracılığıyla, Erasmus+ Staj ve Öğrenim hareketliliğinin İngilizce Yeterlik Yazılı Sınavı tarihi ve başvuru tarihi anons edilmiş; başvurular 3-18.12.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İngilizce Yeterlik Yazılı Sınavı 19 Aralık 2018 tarihinde, Sözlü Mülakat 21 Aralık 2018 tarihinde yapılmıştır. Adaylar, Akademik/İdari Personel ve Öğrenci Değişim ve İşbirliği Komisyonu tarafınca da incelenerek uygunluk kontrolü açısından değerlendirilmiş; asil ve yedek kazananlar ekteki tabloda belirtilmiştir. Asil adayların değerlendirilmesinde kabul almış öğrencilere öncelik verilmiştir. Yedek adaylardan bazılarının 1. sınıf olması nedeniyle Genel Not Ortalamaları bulunmamaktadır. Bu adaylar 2. dönem yapılacak olan başvuru döneminde tekrar değerlendirilecektir. Öğrenim Hareketliliği için hiç başvuru olmamıştır. Bu nedenle Öğrenim Hareketliliği kontenjanı Staj Hareketliliği'ne kaydırılarak 23 Asil Aday belirlenmiştir.

Asil adayların Erasmus Koordinatörlüğü ile irtibata geçmeleri önemle duyurulur.

Sonuçlar için tıklayınız.