2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Ek Yerleştirme Başvuruları ve Kontenjan Bilgileri

9/25/2018

EK YERLEŞTİRME ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

PROGRAM ALES PUAN TÜRÜ T.C. UYRUKLU YABANCI UYRUKLU YATAY GEÇİŞ TOPLAM

HEMŞİRELİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS

SAY 1 - - 1
MOLEKÜLER TIP YÜKSEK LİSANS SAY 4 1 - 5

ÖNEMLİ TARİHLER

EK YERLEŞTİRME VE ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU TARİHİ 25-28 EYLÜL 2018 Enstitü web sayfasından "Online Ön Başvuru Formu" nu doldurarak başvuru yapılması gerekmektedir.
Bu form imzalanarak ekinde yer alan belgeler ile birlikte en son 28 Eylül 2018 tarihine kadar
Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğine teslim edilecektir. Teslim edilmeyen form ve
belgeler online olarak müracaat edilse de adayların başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.
EK YERLEŞTİRME GİRİŞ SINAVI 01 EKİM 2018

* Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı Sınavı Saat 10.00'da 5. Kat Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

* Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans Programı Saat 13.45'de 3. Kat Tıp Fakültesi Dekanlığı Seminer Salonunda yapılacaktır. 

EK YERLEŞTİRME İLE PROGRAMLARA KABUL EDİLEN ADAYLARIN İLANI 02 EKİM 2018 Programa kabul edilen adayların belirtilen tarihte kesin kayıt işlemini yapmaları gerekmektedir.
DERS KAYITLARI 01-05 EKİM 2018 Yeni Kazanan, Devam Eden ve Yaty Geçişle Gelen Öğrencilerin Ders Kayıtları
 EK YERLEŞTİRME , ÖZEL ÖĞRENCİ VE MAZERETLİ KAYIT TARİHLERİ 03-05 EKİM 2017 Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtları ve belge teslimleri Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. ("Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler" aşağıda yer almaktadır.)
DERSLERİN BAŞLAMASI 08 EKİM 2018
DERS EKLEME / BIRAKMA VE DANIŞMAN ONAY TARİHLERİ 16-19 EKİM 2018

BAŞVURU KABUL ŞARTLARI

PROGRAM BAŞVURU KABUL ŞARTLARI
HEMŞİRELİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS

* Hemşirelik ya da Sağlık Memurluğu lisans diplomasına sahip olunmalıdır.

* ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Giriş sınavı genel başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
MOLEKÜLER TIP TEZLİ YÜKSEK LİSANS * Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü / Biyoloji Bölümü / Kimya Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Veterinerlik Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü, Biyomühendislik Bölümü, Biyokimya Bölümü, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü, Biyoloji Mühendisliği Bölümü, Polimer Mühendisliği Bölümü, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü, Kimya Öğretmenliği Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinden her hangi birinden lisans diplomasına sahip olunmalıdır.
* ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Giriş sınavı genel başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.

ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ

YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KABULÜ

 • Online Ön Başvuru Formu 
 • Not döküm belgesi (Devam ettiği Lisansüstü Programın onaylı Transkripti)
 • Ders içerikleri (Onaylı)

GİRİŞ SINAVI GENEL BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI

 • ALES Sayısal puanının %50'si,
 • Giriş sınavı ve mülakattan aldığı notun %30'u,
 • Lisans not ortalamasının %20'si alınır.

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİM ÜCRETİ 

PROGRAM 2 YILLIK (4 Dönem) YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİM ÜCRETİ NOT
HEMŞİRELİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS 18.500 TL * SANKO Üniversitesi lisans programlarından mezun olan öğrencilere, SANKO Üniversitesi personeline ve SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Merkezi kadrosunda çalışmakta olup, lisansüstü programa kabul edilen personele öğrenim ücreti üzerinden  %25 indirim uygulanır.
MOLEKÜLER TIP TEZLİ YÜKSEK LİSANS 17.500 TL

NOT :  

 • Öğrenim ücretini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.
 • Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kabul edilmeyen öğrencilerin evrakları talep ettiklerinde geri verilebilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER (SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ)

 • Online Ön Başvuru Formu 
 • Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (aslı veya noter onaylı fotokopisi),
 • Varsa yüksek lisans diploması (aslı veya noter onaylı fotokopisi),
 • Transkript (aslı veya onaylı fotokopisi),,
 • ALES sınav sonuç belgesi, 
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (A4’e önü ve arkası aynı sayfada olacak şekilde fotokopi alınmalıdır.),
 • Askerlik durum belgesi,
 • Fotoğraf (2 Adet 4.5x6 cm boyutunda arkasına adı soyadı yazılmış olmalıdır.)
 • Türkçe dil yeterlik (B2) Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için istenmektedir.)

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

(ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)

 • Diploma
  Lisans diplomasının aslı (yeni mezunlar için diplomalar tanzim edilmemiş ise yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi)
  Yurt dışından alınmış diplomalar için ek olarak:
  - Lisans diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi.
  - Lisans diplomasının alındığı üniversitenin YÖK tarafından tanındığına dair resmi belge.
 • ALES Sınav Sonuç Belgesi
  Son 3 yıl içinde alınmış ALES sınav sonuç belgesi.
 • Transkript
  Mezun olunan lisans programına ait onaylı transkript.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  A4’ e önü ve arkası aynı sayfada olacak şekilde fotokopi alınmalıdır.
 • Fotoğraf
  Arkasına adı soyadı yazılmış 6 adet 4.5 x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır)
 • Askerlik Belgesi
  -Askerlik görevinden muaf ise, askerlik muafiyet belgesinin kopyası
  -Askerlik görevini tamamlamış ise terhis belgesinin kopyası
 • Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi
  Yabancı uyruklu öğrenciler için gerekmektedir.
 • Öğrenim Ücreti Ödendi Belgesi
  Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu. Öğrenim ücretini taksit ile ödemek isteyenler için; %25 peşin geri kalan tutar ise anlaşmalı bankalar aracılığı ile 6 taksit şeklinde ödeyebilirsiniz. Kayıt günleri Üniversitemiz Mali İşler Müdürlüğü’ne kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.