Uluslararası Öğrencilerimiz için Başbakanlık “ Başarı Burs Programı”

11/2/2017

Başarı Bursu Başvuruları Başladı

Türkiye'de eğitim alan ve gerekli şartları taşıyan belirli sayıda uluslararası öğrenciye Başarı Bursu verilecektir.

Başarı Bursuna başvurular, 19 Ekim - 03 Kasım 2017 tarihleri arasında kadar internet yoluyla alınacaktır. Adaylar, aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurmak ve taradığı ek belgeleri yüklemek suretiyle başvurularını yapacaklardır.

Link: https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr

Elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuran adaylara, başvurularının alındığına dair teyit amaçlı bildirim yapılacaktır.

Başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve zorunlu belgelerin taranarak uygun formatta (pdf,jpeg vb.) sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi durumda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Başvuru esnasında sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir hata ya da yanlış tespit edilmesi durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. Burs verildikten sonra bunun tespit edilmesi halinde ise adaya ödenen burs miktarları ilgili mevzuat çerçevesinde adaydan geri tahsil edilecektir.

Başarı Bursları yalnızca aylık burs ödemesini kapsamakta ve bu ödeme yalnızca eğitimin devam ettiği aylarda yapılmaktadır.

Başarı Burs Programı kapsamında kabul edilen adaylara;

 • Lisans öğrencilerine 440 TL.
 • Yüksek lisans öğrencilerine 590 TL.
 • Doktora öğrencilerine 880 TL, aylık burs ödemesi yapılacaktır.


Başvuru Şartları

 • Yabancı bir ülke vatandaşı olmak ve çifte vatandaşlıklarından biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olmamak, (Exchange öğrencileri başvuramazlar)
 • Türkiye'de lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde en az bir akademik yıl (2 dönem) tamamlamış olmak (hazırlık sınıfları hariç) ve genel not ortalaması lisans öğrencileri için en az 3.00 (4 üzerinden) ve yüksek lisans, doktora öğrencileri için en az 3.5 (4 üzerinden) olmak,
 • Türkiye Bursları kapsamında (Devlet, Hükümet ve Himaye Bursları dahil) yer alan diğer burs programlarından geçmişte yararlanmamış (bursları kesilenler dahil) ve halen yararlanmıyor olmak,
 • Herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından verilen bir burstan halihazırda yararlanmıyor olmak.


Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • 01 Ekim 2017 tarihinden sonra alınmış bir Öğrenci Belgesi (Zorunlu)
 • 01 Ekim 2017 tarihinden sonra alınmış bir Transkript (Zorunlu)
 • Geçerli bir kimlik ya da Pasaport Fotokopisi (Zorunlu)
 • Vesikalık Fotoğraf (Zorunlu)
 • Ulusal & Uluslararası Sınav Sonuç Belgeleri (Olması halinde)
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Olması halinde)