Tıp Fakültesi Klinik Tıp Bilimleri Dönemi (4. ve 5. sınıf) ile İnternlik Dönemi (6. sınıf) başarı bursları yeniden düzenlendi

Tıp Fakültesi Klinik Tıp Bilimleri Dönemi (4. ve 5. sınıf) ile İnternlik Dönemi (6. sınıf) başarı bursları yeniden düzenlenmiş olup 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren aşağıdaki gibi uygulanacaktır:

2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonunda başarı sıralamasında ilk 6 dereceyi elde etmiş olan 3. sınıf öğrencileri, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 4. sınıfa devam ederken aşağıdaki oranlarda başarı bursu (eğitim ücreti muafiyeti) almayı hak ederler:

1. %50
2. %45
3. %40
4. %35
5. %30
6. %25

2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonunda başarı sıralamasında ilk 6 dereceye girdiği halde, 2017-2018 eğitim öğretim yılında fakültemizde devam etmeyen öğrencinin yerine bir alt sıradaki öğrenci aynı hakkı elde eder.

Başarı sıralamasında ilk 6 içinde tam burslu kontenjanda öğrenim gören öğrenci yer aldığı takdirde, başarı bursunu bir alt sıradaki ücretli kontenjan öğrencisi hak eder.