Tıp Fakültesi Klinik Tıp Bilimleri Dönemi (4. ve 5. sınıf) ile İnternlik Dönemi (6. sınıf) başarı bursları yeniden düzenlendi

8/24/2017

Tıp Fakültesi Klinik Tıp Bilimleri Dönemi (4. ve 5. sınıf) ile İnternlik Dönemi (6. sınıf) başarı bursları yeniden düzenlenmiş olup 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren aşağıdaki gibi uygulanacaktır:

2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonunda başarı sıralamasında ilk 6 dereceyi elde etmiş olan 3. sınıf öğrencileri, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 4. sınıfa devam ederken aşağıdaki oranlarda başarı bursu (eğitim ücreti muafiyeti) almayı hak ederler:

1. %50
2. %45
3. %40
4. %35
5. %30
6. %25

2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonunda başarı sıralamasında ilk 6 dereceye girdiği halde, 2017-2018 eğitim öğretim yılında fakültemizde devam etmeyen öğrencinin yerine bir alt sıradaki öğrenci aynı hakkı elde eder.

Başarı sıralamasında ilk 6 içinde tam burslu kontenjanda öğrenim gören öğrenci yer aldığı takdirde, başarı bursunu bir alt sıradaki ücretli kontenjan öğrencisi hak eder.