Üniversitemize muhtelif anabilim dallarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili yönetmelik kapsamında Öğretim Üyesi alınacaktır.

8/14/2017

İlan Tarihi: 14.08.2017

SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvuracakları  bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3 formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile  İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze  başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya  İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 7 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya  İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak,bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayın listelerini kapsayan 5 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmetedir.

- Genel Bilgiler

- Başvurular şahsen veya posta yolu ile kabul edilecektir.
- Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
- Posta ve kargo şirketi kullanılarak yapılacak gönderilerde meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
- İlan Yürürlük Süresi: Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün

T. C. SANKO Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü
İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulv. No: 36 27090 Şehitkamil / Gaziantep
Bilgi için: 0 (342) 211 65 32 Faks: 0 (342) 211 65 05 insankaynaklari@sanko.edu.tr

T.C.
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Bölüm Anabilim Dalı Kadro Sayı Şartlar
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Anatomi Profesör 1 Tıp Fakültesi Mezunu Olmak
Yardımcı Doçent 1 Tıp Fakültesi Mezunu Olmak
Fizyoloji Profesör ya da Doçent 1  
Yardımcı Doçent 1  
Histoloji ve Embriyoloji Yardımcı Doçent 1  
Tıbbi Biyokimya Profesör 1 Tıp Fakültesi Mezunu Olmak
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yardımcı Doçent 1  
Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör ya da Doçent 1  
Çocuk Cerrahisi Yardımcı Doçent 1  
Göğüs Cerrahisi Profesör 1  
Göz Hastalıkları Profesör ya da Doçent 1  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör ya da Doçent 1  
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Profesör ya da Doçent 1  
Ortopedi ve Travmatoloji Profesör ya da Doçent 1  
Üroloji Profesör ya da Doçent 1  
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör ya da Doçent 2  
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Profesör 1  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1  
İç Hastalıkları Profesör ya da Doçent 2 Onkoloji, Endokrinoloji veya Romatoloji Yan Dalı Yapmış Olmak
Profesör 1 Oksidatif Stres ve Endotel Disfonksiyonu Konusunda
Çalışmalar Yapmış Olmak
Yardımcı Doçent 1 Gastroenteroloji Yan Dalı Yapmış Olmak
Kardiyoloji Profesör ya da Doçent 1  
Nöroloji Doçent 1  
Radyoloji Profesör 3  
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör ya da Doçent 1  
Yardımcı Doçent 1  
Tıbbi Farmakoloji Profesör 1  
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç. 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Hemşirelik Esasları Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç. 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yardımcı Doçent 1 Tıp Doktoru ve Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç. 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Psikiyatri Hemşireliği Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç. 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Beslenme Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç. 1 Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. İlgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.