Yurt Dışından Öğrenci Kabulü

SANKO Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci alımı yapacak bölümler ve kontenjanlar;

Fakülte / Program ÖĞRENİM ÜCRETİ Kontenjan
Tıp Fakültesi 46.200 TL 10
Hemşirelik Bölümü 16.500 TL 10
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü 20.900 TL 10
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 19.800 TL 10

1.Başvurular, online başvuru formu doldurularak  (1 adet vesikalık fotoğraf eklenerek) yapılacaktır.

2. Başvuracak adaylardan lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

a) Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

d) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

Başvuruları kabul edilecektir.

3. Başvuran adayların ön değerlendirme sonuçları web sayfamızda yayınlanacak ve başvurusu uygun görülen öğrenciler mülakata davet edilecektir.

4. 6 Eylül 2017 tarihinde yapılacak mülakatın sonucu aynı gün açıklanacaktır. Kayıt için gerekli evrakların asılları mülakat için gelindiği sırada ibraz edilmeli ve kesin kayıt sırasında teslim edilmelidir.

Başvuru Tarihleri : 01.08.2017 - 18.08.2017
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması : 25.08.2017
Mülakat Tarihi : 06.09.2017
Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananların Açıklanması : 06.09.2017
Kesin Kayıt Tarihi : 07.09.2017 - 08.09.2017

Online Başvuru Formu

Kayıt İçin Gerekli Belgeler