Üniversitemize muhtelif anabilim dallarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili yönetmelik kapsamında Öğretim Üyesi alınacaktır.

3/31/2017

İlan Tarihi: 31.03.2017

SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 Sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek-3 formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmetedir.

- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi, veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 7 takım yayın ve çalışma dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi, veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, yabancı dil belgesi,bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayın listelerini kapsayan 5 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmetedir.

- Başvurular şahsen veya posta yolu ile kabul edilecektir.

- Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

- Posta ve kargo şirketi kullanılarak yapılacak gönderilerde meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

- İlan Yürürlük Süresi: Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün

T. C. SANKO Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü
İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulv. No: 36 27090 Şehitkamil / Gaziantep
Bilgi için: 0 (342) 211 65 32 Faks: 0 (342) 211 65 05 insankaynaklari@sanko.edu.tr

T.C.
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Bölüm Anabilim Dalı Adet Unvan Açıklama
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri

 
Nöroloji 1 Profesör Nöromuskuler hastalıklar konusunda deneyimli olmak
İç Hastalıkları 1 Profesör Hematoloji yandal uzmanı olmak,
kemik iliği nakli ve aferez konusunda deneyimli ve belgeli olmak
1 Doçent Tıbbi onkoloji yandal uzmanı olmak,
konusunda metaanaliz çalışması yapmış olmak
Göğüs Hastalıkları 1 Doçent  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 Yardımcı Doçent Pediatrik kardiyoloji yandal uzmanı olmak
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri 
Tıbbi Patoloji 1 Profesör Mezotelyoma ve yara yaşının belirlenmesi konusunda
çalışmalar yapmış olmak
Genel Cerrahi 1 Profesör Hepatopankreatikobilier cerrahi alanında
deneyimli olmak 
1 Profesör Meme ve endokrin cerrahi konusunda deneyimli olmak
Ortopedi ve Travmatoloji 1 Profesör  
Kalp ve Damar Cerrahisi 2 Doçent  
Beslenme ve Diyetetik Beslenme 1 Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç. Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak.
İlgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak 
Diyetetik 1 Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç. Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak.
İlgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak 
Hemşirelik Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 1 Profesör Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Beyin tümörlü ve meme kanserli hastalara danışmanlık vermiş olmak 
Hemşirelik Esasları 1 Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç. Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 1 Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç. Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Psikiyatri Hemşireliği 1 Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç. Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak. İlgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.