2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans Programları Ek Yerleştirme ve Özel Öğrenci Başvuru Şartları

2/20/2017

SANKO ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI EK YERLEŞTİRME VE ÖZEL ÖĞRENCİ
BAŞVURU ŞARTLARI

EK YERLEŞTİRME ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 

PROGRAM PROGRAM SEVİYESİ ALES PUAN TÜRÜ T.C. UYRUKLU YABANCI UYRUKLU YATAY GEÇİŞ TOPLAM
MOLEKÜLER TIP YÜKSEK LİSANS Tezli SAY 6 2 2 10

ÖNEMLİ TARİHLER

EK YERLEŞTİRME VE ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU TARİHLERİ 20-21 ŞUBAT 2017 Enstitü web sayfasından "Online Ön Başvuru Formu" nu doldurarak başvuru yapılması gerekmektedir.
Bu form imzalanarak ekinde yer alan belgeler ile birlikte en son 21 Şubat 2017 tarihine kadar
Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğine teslim edilecektir. Teslim edilmeyen form ve
belgeler online olarak müracaat edilse de adayların başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Yatay geçiş yapacak öğrencilerin de bu tarihe kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.
GİRİŞ SINAVI 22 ŞUBAT 2017 *Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans Programı Saat 11.00'da 3. Kat Tıp Fakültesi Dekanlığı Seminer Salonunda yapılacaktır. 
PROGRAMLARA KABUL EDİLEN ADAYLARIN İLANI 23 ŞUBAT 2017 Programa kabul edilen adayların belirtilen tarihte kesin kayıt işlemini yapmaları gerekmektedir.
KESİN KAYIT 24 ŞUBAT 2017 Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtları ve belge teslimleri Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. ("Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler" aşağıda yer almaktadır.)
DERS KAYITLARI 01-03 MART 2017 Yatay Geçiş, Yeni Kazanan ve Devam Eden Öğrencilerin Ders Kayıtları
DERSLERİN BAŞLAMASI 06 MART 2017 Derslerin Başlaması
DERS EKLEME / BIRAKMA VE DANIŞMAN ONAY TARİHLERİ 13-17 MART 2017

BAŞVURU KABUL ŞARTLARI

ANABİLİM DALI BAŞVURU KABUL ŞARTLARI
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI * Hemşirelik ya da Sağlık Memurluğu lisans diplomasına sahip olunmalıdır.
* ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Giriş sınavı genel başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI

* Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü / Biyoloji Bölümü / Kimya Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Veterinerlik Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü, Biyomühendislik Bölümü, Biyokimya Bölümü, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü, Biyoloji Mühendisliği Bölümü, Polimer Mühendisliği Bölümü, Malzeme Bilimi ve Nanıteknoloji Mühendisliği Bölümü, Kimya Öğretmenliği Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinden her hangi birinden lisans diplomasına sahip olunmalıdır.

* ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Giriş sınavı genel başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.

ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ

GİRİŞ SINAVI GENEL BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI

 • ALES Sayısal puanının %50'si,
 • Lisans not ortalamasının %20'si,
 • Giriş sınavı ve mülakattan aldığı notun %30'u alınır.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM ÜCRETİ

ANABİLİM DALI 2 YILLIK (4 Dönem) LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM ÜCRETİ NOT
HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI 15.500 TL * SANKO Üniversitesi Personeline ve Özel Sani Konukoğlu Hastanesi kadrosunda çalışmakta olup, lisansüstü programlara kabul edilen personele yukarıdaki ücret üzerinden %25 indirim uygulanır.
MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI 17.500 TL

NOT :  

 • Öğrenim ücretini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.
 • Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kabul edilmeyen öğrencilerin evrakları talep ettiklerinde geri verilebilir. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER (SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ)

 1. Online Ön Başvuru Formu 
 2. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (aslı veya noter onaylı fotokopisi),
 3. Varsa yüksek lisans diploması (aslı veya noter onaylı fotokopisi),
 4. Transkript (aslı veya onaylı fotokopisi),,
 5. ALES sınav sonuç belgesi, 
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi (A4’e önü ve arkası aynı sayfada olacak şekilde fotokopi alınmalıdır.),
 7. Askerlik durum belgesi,
 8. Fotoğraf (2 Adet 4.5x6 cm boyutunda arkasına adı soyadı yazılmış olmalıdır.)
 9. Türkçe dil yeterlik (B2) Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için istenmektedir.)

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER (ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)

Diploma
Lisans diplomasının aslı (yeni mezunlar için diplomalar tanzim edilmemiş ise yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi)
Yurt dışından alınmış diplomalar için ek olarak:
- Lisans diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi.
- Lisans diplomasının alındığı üniversitenin YÖK tarafından tanındığına dair resmi belge.

ALES Sınav Sonuç Belgesi
Son 3 yıl içinde alınmış ALES sınav sonuç belgesi.

Resmi Transkript
Mezun olunan lisans programına ait onaylı transkript.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
A4’ e önü ve arkası aynı sayfada olacak şekilde fotokopi alınmalıdır.

Fotoğraf
Arkasına adı soyadı yazılmış 6 adet 4.5 x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde).

Askerlik Belgesi
-Askerlik görevinden muaf ise, askerlik muafiyet belgesinin kopyası
-Askerlik görevini tamamlamış ise terhis belgesinin kopyası

Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi
Yabancı uyruklu öğrenciler için gerekmektedir.

Öğrenim Ücreti Ödendi Belgesi
Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu. Öğrenim ücretini taksit ile ödemek isteyenler için; %25 peşin geri kalan tutar ise anlaşmalı bankalar aracılığı ile 6 taksit şeklinde ödeyebilirsiniz. Kayıt günleri üniversitemiz Mali İşler Müdürlüğü’ne kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.