Üniversitemize muhtelif anabilim dallarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili yönetmelik kapsamında Öğretim Üyesi alınacaktır.

2/17/2017

İlan Tarihi: 17.02.2017

SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvuracakları  bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3 formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile  İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze  başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya  İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 7 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya  İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, yabancı dil belgesi,bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayın listelerini kapsayan 5 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmetedir.

- Başvurular şahsen veya posta yolu ile kabul edilecektir.

- Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

- Posta ve kargo şirketi kullanılarak yapılacak gönderilerde meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

- İlan Yürürlük Süresi: Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün

T. C. SANKO Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü
İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulv. No: 36 27090 Şehitkamil / Gaziantep
Bilgi için: 0 (342) 211 65 32 Faks: 0 (342) 211 65 05 insankaynaklari@sanko.edu.tr

T.C.
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Bölüm Anabilim Dalı Adet Unvan Açıklama
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik 1 Yardımcı Doçent Bioistatistik Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji 1 Yardımcı Doçent Tıp Doktoru ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi /
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Beslenme 1 Profesör veya Doçent veya Yrd. Doçent  
Sağlık Bilimleri Fakültesi /
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Diyetetik 1 Profesör veya Doçent veya Yrd. Doçent  
Sağlık Bilimleri Fakültesi /
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Esasları 1 Profesör veya Doçent veya Yrd. Doçent  
Sağlık Bilimleri Fakültesi /
Hemşirelik Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 1 Profesör veya Doçent veya Yrd. Doçent  
Sağlık Bilimleri Fakültesi /
Hemşirelik Bölümü
Psikiyatri Hemşireliği 1 Profesör veya Doçent veya Yrd. Doçent  
Sağlık Bilimleri Fakültesi /
Hemşirelik Bölümü
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 1 Yardımcı Doçent Tıp Doktoru ve Kardiyovasküler Cerrahide Uzman Olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi /
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 Profesör veya Doçent veya Yrd. Doçent