2016-2017 ERASMUS+ Öğrenci Staj ve Öğrenim Hareketliliği

12/9/2016

Erasmus+ programı kapsamında gerçekleştirilecek hareketlilik faaliyetleri için başvurular alınmaya başlamıştır. Programdan yararlanmak isteyen öğrenciler için merak edilen konular, önemli bilgiler ve tarihler aşağıda yer almaktadır. 

Programa Kimler Başvurabilir?

Tüm öğrencilerimiz programdan yararlanabilir.

Nasıl Başvurulur?

SANKO Üniversitesi web sitesinde bulunan Başvuru Formunu, not döküm belgesini (transkript) ve varsa yabancı dil belgesini 29 Aralık 2016-12 Ocak 2017 tarihleri arasında teslim eden öğrenciler başvuru için ilk adımı atmış olurlar. 

13 Ocak 2017 Cuma günü Saat:17:00’de yapılacak olan Yazılı Yabancı Dil Sınavına sadece belirlenen sürede başvuru yapan öğrenciler katılabilir. Başvuru yapmamış öğrenciler bir yıl boyunca Erasmus+ Programından yararlanamaz. 

Yabancı dil yazılı (Test) sınavından 50 barajını aşmış olan öğrenciler 17 Ocak 2017 Salı günü Saat:13:00’de yabancı dil sözlü sınavına katılacaktır.

Programdan Kimler Yararlanabilir?

2016-2017 güz dönemi sonunda ortaya çıkacak genel not ortalamalarına (GNO) göre: 

 • Genel Not Ortalaması (GNO) 2.20 ve üzerinde olan,
 • 2 den fazla başarısız dersi olmayan,
 • Yabancı dil yazılı (test) sınavından en az 50 almış olan (50 barajını aşamayan öğrenciler sözlü sınava alınmazlar),
 • Yabancı dil yazılı (test) ve sözlü sınavında ortalama 50 barajının üzerinde not alan,

tüm öğrenciler programdan yararlanma şansına sahiptir

 • Başvuru için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen öğrenciler bir yıl boyunca Erasmus+ faaliyetlerinden yararlanamaz. 

Bu Yıl Kaç Kişi Programdan Faydalanacak? 

Üniversitemizin 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Erasmus+ öğrenci hareketliliği için belirlenen (tahmini) öğrenci kontenjanları bölümlere göre aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır:

Tablo 1: 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Erasmus+ tahmini öğrenci kontenjanları.

Fakülte / Enstitü Bölüm Staj Hareketliliği Öğrenim Hareketliliği
Tıp Fakültesi 12 1*
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 0
Hemşirelik 4 1*
Beslenme ve Diyetetik 4 0
Sağlık Bilimleri Enstitüsü** - -
TOPLAM 24 2

* Başvurular dikkate alınarak, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi için ayrılan birer kişilik öğrenim hareketliliği kontenjanı, bölüm başına toplam değişim öğrencisi sayısı eşitliği korunarak, diğer bölümlere kaydırılabilir.

** Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı öğrencilerin başvuruları hibe miktarı ve kontenjanlar doğrultusunda değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriterleri ve Önemli Bilgiler

Başvuruların değerlendirmesinde kullanılacak ölçütler ve ağırlıklı puanlar:

Tablo 2. GNO ve İngilizce sınav etki yüzdeleri

Kriter Etki Yüzdesi
Genel Not Ortalaması (GNO) %50
Yazılı (Test) Yabancı Dil Sınav Sonucu %25
Sözlü Yabancı Dil Sınav Sonucu %25

(Toplam 100 puan üzerinden)

Tablo 3. Başvuruların değerlendirmesinde kullanılacak ölçütler 

ÖLÇÜT PUAN
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10
Şehit ve Gazi çocuklarına +10
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10
 • Sıralama her bölüm için kendi içinde yapılacaktır. 
 • Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar bir arada değerlendirilecektir. Birinci sınıflar sadece staj için başvurabilirler. 
 • Sıralama sonucunda her bölüm için hibe alarak gitmeye hak kazanan öğrenciler (asil) ile yedek öğrenciler belirlenecektir. 
 • Programdan hibesiz yararlanmak isteyen öğrenciler, Erasmus+ öğrencisi olarak tüm haklardan faydalanabileceklerdir. Ancak yurt dışında bulundukları süre için para ödemesi yapılmayacaktır. 
 • Yedek öğrencilerden, hibe almadan programdan yararlanmak isteyenlerin başvuruları da hibe alanlarla birlikte işleme konacaktır. 
 • Öğrenciler seçim işlemi sonrasında belirlenen süre içerisinde sonuca itiraz edebilirler. 
 • Seçim sonrası belirlenen süre içinde evraklarını tamamlamayan adayların hakları sıradaki yedeğe devredilecektir. 
 • Bir bölüm için belirlenen kontenjanı dolduracak başarılı öğrenci çıkmaması durumunda açıkta kalan kontenjanlar, başvuru sayısına göre diğer fakülte veya bölümlere aktarılabilir. 
 • Adayların gitmekten vazgeçmesi durumunda yeterli süre bulunması halinde hakları sıradaki yedeğe devredilecektir. Mücbir bir sebep olmadan gitmekten vazgeçen adaya sonraki başvurularında puan yaptırımı (Erasmus sıralama puanı -10) uygulanacaktır. 
 • Kayıt olduğu halde yabancı dil sınavına katılmayan öğrenciye daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda puan yaptırımı (Erasmus sıralama puanı -10) uygulanacaktır. 
 • Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınacaktır. Bu süre dahilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda puan yaptırımı (Erasmus sıralama puanı -10) uygulanacaktır.

Erasmus+ ile Nerelere Gidebilirim ve Aylık Hibe Miktarları

Program kapsamında, 2016-2017 yılı Lisans ve Yüksek Lisans öğrenci değişimi için başvurulabilecek ülkeler ve hibe miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 4. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları

Hayat pahalılığına göre ülke grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe Staj (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Fillandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık 500 600
2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi,
Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye
400 500
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya,
Malta, Polonya,Romanya, Slovakya, Makedonya
300 400

Ülke seçimi ile ilgili ipuçları:

Erasmus+ kapsamında verilen hibeler, geri ödemesiz olup, eğitim veya stajınız sırasında yol konaklama ve diğer masraflarınıza destek amaçlıdır.  Ancak tüm masraflarınızı karşılama amaçlı değildir. Gideceğiniz ülke ve şehire göre kendi bütçenizden veya ailenizden destek almanız gerekebilir. 

Program kapsamında alacağınız hibe; Barselona, Paris, Londra, Amsterdam gibi yüksek oranda turist çeken Avrupa şehirlerinde yaşamak için yeterli değildir. Ancak diğer Avrupa ülkelerinde (Doğu Avrupa) veya merkezi ülkelerin daha küçük şehirlerinde aynı bütçe ile daha rahat yaşamak hatta para arttırmak mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla staj için ülke ve şehir tercih ederken bu durumu göz önünde bulundurmanız önemlidir. 

Gideceğiniz kurumu tercih ederken eğitim için derslerin uyumuna dikkat etmeniz önemlidir. Yaz stajı için gidecek öğrencilerin normal müfredatlarında bulunan bir staj almaları zorunlu değildir. Kendi alanları ile ilgili olduğu sürece, müfredat dışı bir konuda staj yapabilirler. 

Gideceğiniz kurum bir üniversite olabileceği gibi, bir araştırma merkezi, hastane, rehabilitasyon merkezi, alanınızla ilgili bir sosyal yardım kuruluşu hatta özel bir muayenehane (doktor, diyetisyen vb.) olabilir. 

Kurum tercihinde önemli diğer bir nokta, eğitim/hizmet verilen dil konusudur. Gideceğiniz kurumda en iyi bildiğiniz veya online dil eğitiminin de desteğiyle, kısa sürede kavrayabileceğiniz bir yabancı dil kullanılıp kullanılmadığınız belirlemeniz çok önemlidir. Örneğin, pek çok Avrupa ülkesinde, İngilizce eğitim/hizmet veren yükseköğrenim kurumları veya şirketler bulunmaktadır. Tercihinizde bunlara öncelik verebilirsiniz.

Öğrenci seçimi yapılırken yığılmayı önlemek için farklı ülke ve kurumlara, eşit şekilde dağılım sağlanmaya çalışılacaktır. Bu nedenle gitmek istediğiniz yerleri farklı ülkelerden farklı kurumlar şeklinde önceden geniş bir aralıkta belirleyebilirsiniz. 

Başvurularınızı Erasmus Kurum Koordinatörü ya da yardımcımlarına iletebilirsiniz.

Yararlı Linkler

Ulusal Ajans Erasmus Tanıtım Videosu

Bir öğrencinin gözünden Erasmus. Yabancı dil sınavına başvurmalı mıyım? 

Bu duyuru aşağıdaki belgeler referans alınarak hazırlanmıştır. İlgili durumlarda aşağıdaki sırayla verilen rehberlerde yer alan bilgiler esastır. 

Yükseköğretim kurumları için uygulama el kitabı(öğrenci ve personel hareketliliği)

Erasmus Program Rehberi

Erasmus Plus Programme Guide