Hemşirelik AD Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuruları Başlamıştır (06-31 Temmuz 2015)

10/2/2015

HEMŞİRELİK TEZLİ YÜKSEKLİSANS PROGRAMI

BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 06-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında posta yoluyla veya şahsen yapılmalıdır.

KONTENJAN
2015-2016 Güz dönemi için programa 15 öğrenci alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1) Lisans diploması
2) Lisans not ortalaması ve not dökümü (Transkript)
3) ALES sınav sonuç belgesi
4) Başvuru dilekçesi
5) Nüfus cüzdanı fotokopisi
6) Askerlik durum belgesi
7) Yabancı uyruklu adayların Türkçe dil yeterlik belgesi

BAŞVURU KABUL ŞARTLARI
Hemşirelik ya da Sağlık Memurluğu lisans diplomasına sahip olunmalıdır.
ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
Genel başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.

GENEL BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI
ALES Sayısal puanının %50'si,
Lisans not ortalamasının %20'si,
Giriş sınavı ve mülakattan aldığı notun %30'u alınır

LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM ÜCRETİ 
İki yıllık (4 dönem) lisansüstü eğitim-öğretim ücreti 15.500 TL'dir.

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi kadrosunda çalışmakta olup, lisansüstü programa kabul edilen personele yukarıdaki ücret üzerinden %25 indirim uygulanır.