SANKO Üniversitesi, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

2/2/2015 1

SANKO Üniversitesi, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde yatay geçiş başvuruları değerlendirilmiştir.

1.Başvuru şartlarını karşılayan aşağıda isimleri ve başvurdukları program yazılı olan beş öğrencinin başvuruları kabul edilmiştir:

Ali Çağatay KÖÇE Tıp Fakültesi

Ceren Cansu GENÇ Tıp Fakültesi

Edanur YILMAZ Tıp Fakültesi

Celalettin Buğra ATAYETER Tıp Fakültesi

Ümran Kolsuz SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2. Eğitim programlarının farklılığı ve adı geçen öğrencilerin Güz döneminde, SANKO Üniversitesinde verilen dersleri almamış oldukları anlaşıldığından, tüm öğrencilerin 2015-2016 eğitim-öğretim yılında birinci sınıftan eğitime başlamalarına karar verilmiştir.

3. Kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış ve başarılı oldukları ortak zorunlu derslerden (İngilizce hariç) muafiyetleri konusunda ilgili fakülte kurullarının kararları doğrultusunda işlem yapılacaktır.

4.Yatay geçiş yapan öğrenciler bir yarıyıl kayıt dondurmuş kabul edilecekler ve mevzuatımız gereği bir eğitim-öğretim yılı kayıt dondurmalarda uygulanan eğitim ücretinin %60’ını ödeme koşulu gereği; Tıp Fakültesi için 10.500 TL (onbin beşyüz TL), SBF Beslenme ve Diyetetik programı için 4.500 TL (dörtbin beşyüz TL) ödeme yapacaklardır.

5.Kesin kayıtlar 9-11 Şubat 2015 tarihlerinde yapılacaktır.

6.Kesin kayıt için istenen evraklar:

a)Başvuru Formu için tıklayınız
b)ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (Başvurmak istenilen yıla ait)
c)Kimlik Fotokopisi
d)2 adet Vesikalık Fotoğraf
e)Kayıtlı Üniversiteden Alınmış Öğrenci Belgesi( Son bir ay içerisinde alınmış olmalı)
f)Ders İçeriklerini Gösterir Onaylı Belge
g)Disiplin Cezası almadığına ilişkin belge
h)Onaylı Transkript