Tam Zamanlı Statüde Öğretim Üyesi İlanı (12.06.2014)

6/19/2014Başvuru Belgeleri:

1-    Adayların, 2547 sayılı kanunun 23. 25. ve 26. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

2-    Başvuracakları Bölüm ve Alan belirten dilekçe, YÖK EK-4 ve EK-3 formatında özgeçmiş, Özgeçmiş ve fotoğraflarının CD ortamında hazırlanmış hali, yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İK Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

3-    Profesörler için Doçentlik, doktora ve uzmanlık belgesi, lisans ve yüksek lisans diploması, profesörlük atama yazısı ile başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 takım dosya ve bir adet CD,

4-    Doçentler ve Yardımcı Doçentler için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması Doçentlik atama yazısı ile başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 takım dosya ve bir adet CD,

5-    Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

6-    Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

İlan Yürürlük Süresi;
Açık pozisyonlar dolana kadar.

T.C. SANKO Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü
İncilipınar Mah. Ali Fuat Cebesoy Blv. No:45 27090 Şehitkâmil /Gaziantep
Bilgi için Tel: 0 (342) 211 52 48 Faks: 0 (342) 211 54 10 
E-Mail: insankaynaklarisanko.edu.tr