Dekan'ın Mesajı

Sevgili Öğrenciler ve Saygıdeğer Okuyucular, 

Sağlık ve hastalık, çok boyutlu olgulardır. İnsana ve sağlığa farklı açılardan bakacak ve bu doğrultuda hizmet verecek sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesi, kaliteli sağlık hizmetlerinin sunumu için elzemdir.

SANKO Üniversitesi’nin 2014-2015 eğitim-öğretim yılında açılması ile eğitime başlayan ve bu yıl üçüncü akademik yılını sürdüren Sağlık Bilimleri Fakültemizde her biri insan sağlığının farklı yönlerine odaklanan 3 bölümümüz bulunmaktadır. Bunlar; Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik bölümleridir.

Fakültemizin her bölümünde, o mesleğe ilişkin teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Eğitim programımızda mesleki derslerin yanı sıra, temel bilimler ve sosyal bilimler alanlarından da dersler yer almaktadır. Öğrencilerin mesleki beceri eğitiminde Hipokrat’ın “önce zarar verme” ilkesi benimsenmiştir. Bu doğrultuda öğrenciler, hastane vb. alan uygulamasına çıkmadan önce, fakültemiz beceri laboratuvarlarında maket ve simülatör üzerinde, mesleki becerilerini geliştirmektedirler. Mesleki derslerin uygulamaları hastanelerde, diğer kamu ve özel kuruluşlarda eğiticilerin gözetiminde yapılmaktadır.

Önümüzdeki 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarımızı verecek olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşarken, mezunlarımızın bilgeliğe dokunan, kendilerini geliştirebilen, alanlarında hasta merkezli uygulama yapan genç ve dinamik insan gücü olmaları beklenmektedir.

Mezunlarımız, üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapabilmekte, akademik kariyerlerine devam ederek doçent ve profesör olabilmektedirler. SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Hemşirelik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programı açılmış olup, çok sayıda öğrencimiz bu eğitime devam etmektedir. Yakın bir gelecekte de doktora programı açılması planlanmaktadır. Öğrencilerimize bu yolda başarılar dilerim.

Eğitim yolculuğumuzda bize destek olan SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne, Sayın Rektörümüze ve şahsında tüm üst yönetime, fakültemizin akademik ve idari personeline şükranlarımı sunarım.

Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU
Dekan