Değerlerimiz

  Etik olmak (dürüst olmak, hastayı kullanmamak,  zarar vermemek,  çalmamak),

  Hipokrat Yemini’ne bağlı olarak mesleğimizi icra etmek,

  Bilimsel olmak,

  Çağdaş olmak,

  Deontolojiye uygun olarak mesleğini icra etmek,

  Hasta haklarını ihlal etmemek,

  Bilimsel çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu’nu rehber almak,

  Çevreye saygılı olmak.