Değerlerimiz

SANKO Üniversitesi;

  • Cumhuriyetin Temel Değerlerini Özümsemiş
  • Bilimselliği Temel Alan
  • Adalet ve Eşitliği Savunan
  • Kalitesini Sürekli Arttıran
  • Sürekliliği Sağlayan
  • Etik Kurallara Uyan
  • Kurumsal Kimlik Edinmiş

bir üniversite olmayı ilke edinmiştir.