Burslar

1. Şehit ve Gazi çocuklarına ilk 3 tercihinde SANKO Üniversitesi’ni seçmiş olmaları halinde eğitim öğretim ücretinden
% 50 (yüzde elli) indirim yapılacaktır.

2. Üniversite tercihinde SANKO Üniversitesini birinci sıradan tercih eden öğrenciler sadece ilk yıl için % 10 (yüzde on) eğitim ücreti indiriminden faydalanabilir.

3. SANKO Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören kardeş öğrencilerden, sadece biri % 5 (yüzde beş) kardeş indiriminden faydalanabilir.