Bölüm Hakkında

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

         -Meslek tanımı;  Fizyoterapist; hastalık ve özür durumlarından kaynaklanan ağrı ve fonksiyonel yetersizliklerle ilgili gerekli özel ölçme ve değerlendirmeleri yapan, ve bu değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak yaşam kalitesini arttırmak için uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan profesyonel sağlık personelidir.

           -Bölüm müfredatı;  Sağlık alanında önemli görev üstlenen fizyoterapi eğitiminde,temel tıp bilimleri (anatomi,fizyoloji vs.)derslerinin yanı sıra klinik bilimler (ortopedi,nöroloji vb.) ve mesleki beceri kazandırmayı hedefleyen pratik uygulamalı (pediatrik rehabilitasyon,ortopedik rehabilitasyon….) dersler ve teorik derslerini içerir.

          -Bölüm puan türü; Bölümümüz MF-3 puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.

           -Öğretim yılı; Bölümümüzün öğretim süresi 4 yıldır.

           -Mezunların istihdam alanları; Fizyoterapistler kamu ve özel hastaneler, spor kulüpleri, sağlık ve spor merkezleri, okullar ve özel eğitim veren okullar, özel eğitim merkezleri, özel dal merkezleri, huzurevi ve bakım evleri, belediyeler, evde bakım merkezleri, hastalıklara özel vakıf ve derneklerde çalışabilmektedirler. Mezunlar, mezuniyet sonrası eğitime katılıp, yüksek lisans doktora derecelerini alarak akademik kadrolara atanabilmektedirler.