Biyoistatistik Anabilim Dalı / Akademik Kadro

Prof. Dr. Vildan SÜMBÜLOĞLU

Prof. Dr. Salih Murat AKKIN

Prof. Dr. Lütfi ÇAKAR

Prof. Dr. Özlem SORAN

Prof. Dr. Mehtap ÖZKUR

Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÜNEL KARADENİZ