Akademik Kadro

Prof. Dr. Nevin ERGUN
Prof. Dr. Nevin ERGUN

Başkan

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Aydın BÜDEYRİ
Dr. Öğr. Üyesi Aydın BÜDEYRİ

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özer
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özer

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Türkan TURGAY
Dr. Öğr. Üyesi Türkan TURGAY

Özgeçmiş

Öğr. Gör. Zekiye İpek KATIRCI KIRMACI
Öğr. Gör. Zekiye İpek KATIRCI KIRMACI

Özgeçmiş

Öğr. Gör. Hatice ADIGÜZEL
Öğr. Gör. Hatice ADIGÜZEL

Özgeçmiş

Öğr. Gör. Halil İbrahim ERGEN
Öğr. Gör. Halil İbrahim ERGEN

Özgeçmiş

Arş. Gör. Meltem UZUN
Arş. Gör. Meltem UZUN

Özgeçmiş